Підводні камені новобудови. Як надовго забути про ремонт

There are no translations available.

Ремонт новобудов. ФотоНам, як нікому іншому, добре відомо, що багато забудовників починають ремонтувати свої нові дерев'яні будинки з бруса вже на етапі будівництва. Пов'язано це в основному з помилками

проектування, помилками виробництва будівельних робіт і, навіть, з елементарними помилками підбору будівельного або оздоблювального матеріалів. І прикро, коли ремонт проходить на "свіжих" новобудовах.
Сьогодні розповімо про те, як легко можна викинути на вітер фарби для Вашого новенького будинку. Зруб накритий, вставлені вікна та двері. У будинку тепло і ніхто не хоче чекати півроку до літа, щоб продовжити ремонт новобудови. Тому - сміливо йдемо в магазин і замовляємо фарбу, веземо її до місця будівництва. Ось вона - велика помилка! Ви можете не встигнути і під час доставки фарба (лазур) загубить свої захисні властивості. Звичайно, якщо ви використовуєте теплий транспорт - нічого страшного не відбудеться. Але якщо Ви купуєте фарби багато, везти її далеко, а в легковик вона не влазить, то є шанс її зіпсувати. Особливо це стосується фарб і захисних засобів на водній основі.

Ремонт нових будинків з брусаЗ початку, Вам здається, що фарба лягає рівно і добре, але з часом з'являються при нанесенні грудочки і т.п. Це вірна ознака, що фарба перемерзла. Це вже є приводом для прийняття термінових ремонтних заходів. Звичайно, викидати фарбу не варто. Вона, як і раніше, містить УФ фільтр, пігменти забарвлення і синтетичну або іншу основу. У перемерзлій фарби хімічні зв'язки такої основи частково зруйновані.
Щоб на довго забути про ремонт, намагайтеся скласти детальний план Вашого будівництва, у тому числі перегляньте температурний режим. Ми вже раніше писали про помилки будівництва тут. Іноді в гонитві за швидкістю будівництва ми нехтуємо такими будівельними істинами:
1. Яскраве пряме сонце - перешкода для оздоблювальних і фарбувальних робіт;
2. Підвищена вогкість при відсутності дощу навіть в ясну погоду - поганий час для обробки металу (зявляться пухірці );
3. Сильний вітер - причина отримання шорстких поверхонь при фарбуванні лаками і фарбами (пил, що осідає на виробах)
4. Випадкове потрапляння солярки на пісок або щебінь - робить їх непридатними для подальшого використання в бетонних роботах
5. Земля і глина, підмішані в бетонний розчин - призводить до появи раковин і розтріскування виробів
6. Надмірно довге перебування на сонці поліетилену, упаковки та захисних плівок робить їх крихкими, слабкими. Клейові основи спікаються і захисні плівки неможливо віддерти від дверей і вікон
7. Не можна наносити будь-які фарби по крейдованій поверхні, з часом вони відлущаться
8. Глибокі траншеї, з не укріпленими сторонами - швидко обсипаються після дощів
9. При гідроізоляції фундаменту не можна надовго залишати прокопані траншеї біля бетонних блоків (стрічки), щоб уникнути просіданій і блоків фундаменту новобудови
10. Радьтеся з професійними виконробами і фахівцями для уникнення будівельних помилок!
Дотримання цих коротких (приведений дуже малий перелік) рад дозволить на довго захистити Вашу новобудову від несподіваних ремонтів.

Нам, как никому другому, хорошо известно, что многие застройщики начинают ремонтировать свои новые деревянные дома из бруса уже на этапе строительства. Связано это в основном с ошибками проектирования, ошибками производства строительных работ и, даже, с элементарными ошибками подбора строительного или отделочного материалов.  И вдвойне обидно, когда ремонт проходит на "свежих" новостройках.

Сегодня расскажем  о том, как легко можно выбросить на ветер краски для Вашего  новенького дома. Сруб накрыт, вставлены окна и двери. В доме тепло и никто не хочет ждать полгода до лета, чтоб продолжить ремонт. Поэтому - смело идем в магазин и заказываем  краску, везем ее к месту строительства. Вот она - большая ошибка! Мы можете не успеть и во время доставки краска (лазурь) утеряет свои защитные свойства. Конечно, если вы используете теплый транспорт - ничего страшного не произойдет. Но если Вы приобретаете краски много, везти ее далеко, а в легковушку она не влазит, то есть шанс ее испортить. Особенно это касается красок и защитных средств на водной основе.

По началу, Вам кажется, что краска ложится ровно и хорошо, но со временем появляются при нанесении комочки и т.п. Это верный признак, что краска перемерзла. Это уже является поводом для принятия срочных ремонтных мер. Конечно, выбрасывать краску не стоит. Она, по-прежнему,  сдержит УФ фильтр, пигменты окраски и синтетическую или другую основу. В перемерзшей краски химические связи такой основы частично разрушены.

Чтобы на долго забыть о ремонте, старайтесь составить детальный план Вашей стройки, в том числе просмотрите температурный режим. Иногда в погоне за скоростью строительства мы пренебрегаем такими строительными истинами:

  1. Яркое солнце - помеха для отделочных и покрасочных работ;
  2. Повышенная сырость при отсутствии дождя даже в ясную погоду - плохое время для обработки металла;
  3. Сильный ветер - причина получения шершавых поверхностей при окрашивании лаками и красками (пыль, оседающая на изделиях)
  4. Случайное попадание солярки на песок или щебень - делает их непригодными для дальнейшего использования в бетонных работах
  5. Земля и глина, подмешанная в бетонный раствор  - приводит к появлению раковин и растрескиванию изделий
  6. Чрезмерно долгое пребывание на солнце полиэтилена, упаковки и защитных пленок делает их хрупкими, слабыми. Клеевые основы спекаются и защитные пленки невозможно отодрать от дверей и окон
  7. Нельзя наносить любые краски по мелованной поверхности, со временем они отшелушатся
  8. Глубокие траншеи, с не укрепленными сторонами - быстро обсыпаются после дождей
  9. При гидроизоляции фундамента нельзя надолго оставлять прокопанные траншеи возле бетонных блоков (ленты) во избежание просиданий и подвижек фундамента новостройки
  10. Советуйтесь с профессиональными прорабами и специалистами для избежания строительных ошибок!

Соблюдение этих коротких (приведен очень малый перечень) советов позволит на долго защитить Вашу новостройку от неожиданных ремонтов.

 

Mis à jour (Samedi, 09 Février 2013 18:07)

 
Ukrainian (UA)RusEnglish 	French

Пошук по сайту